среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie balustrady plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie zada pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu do urzędu poza wyjątkowymi wypadkami.

Budowa sztachetki PVC na plot i bramkę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku wypadków.

Ogrodzenia z plastiku na plot i bramę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m stawiane pośrodku dwoma ościennymi działkami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w pobliżu dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plotki z Winylu na plot i furtkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę wykonania jego instalacji i zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania ploty PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachet zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Protest może powstać w sytuacji, gdy projektowane plotki PCV na plot i furtę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji jak projektowane plotki z PCV na plot i bramę ze sztachetprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий